top of page
ค้นหา
  • ornratto

ฝนในตู้คอนเทนเนอร์ (Container Rain)

ตู้คอนเทนเนอร์ที่ซีลปิดทำไมเมื่อถึงปลายทางพบหยดน้ำเกาะหรือน้ำนองภายในตู้ตอนเทนเนอร์?หยดน้ำหรือฝนในตู้คอนเทนเนอร์ เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่


  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ที่เกิดขึ้นเมื่อเรือเดินทางผ่านโซนอากาศที่แตกต่างกัน จากสภาพอากาศแวดล้อมเขตร้อนและชื้น ไปยังที่ๆมีอุณหภูมิที่เย็นกว่ามาก จะพบหยดน้ำเกาะตามผนัง เพดานของตู้คอนเทนเนอร์ รวมไปทั้งสินค้า ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายจากการบรรทุกสินค้าที่เกิดจากฝนตกในตู้คอนเทนเนอร์

  • ความชื้นสะสม เกิดขึ้นตั้งแต่ ตอนที่จัดเรียงสินค้าเข้าในตู้คอนเทนเนอร์ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น อากาศภายในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีความชื้นสูงและเราได้ปิดตู้คอนเทนเนอร์ด้วยพร้อมความชื้นไปด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่างการขนส่งคือเมื่ออุณหภูมิลงลดการควบแน่นจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวที่เย็นที่สุดและเมื่ออากาศอุ่นขึ้นจะทำให้พื้นผิวอุ่นขึ้น ทำให้พบน้ำค้างด้านในฝ้าเพดานและผนังภาชนะ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ระหว่างกลางวันและกลางคืนที่มีอุณหภูมิต่างกันอย่างชัดเจน


แนวทางการควบคุมความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์


โดยทั่วไป ภาชนะบรรจุทั้งหมดจะเก็บความชื้นไว้บ้าง เนื่องจากอากาศจะเก็บน้ำไว้ (อากาศอุ่นจะชื้นมากกว่าอากาศเย็น) แต่สินค้าอาจมีความชื้น สินค้าที่มีเส้นใยสูง เช่น ไม้ เฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรม

สินค้าเกษตร เสื้อผ้า และสิ่งทออื่น ๆ ถือความชื้นได้ และสามารถระบายความชื้นออกมาได้ภายใต้ความร้อนที่เหมาะสม ดังนั้น หนึ่งในวิธีการลดความชื้นภายในตู้อนเทนเนอร์ คือ การเลือกวัสดุของบรรจุภัณฑ์ในการขนส่ง รวมไปถึงพาเลท และกล่อง อาทิเช่น ชนิดและปริมาณของกระดาษแข็งมีส่วนช่วยในการระบายความชื้นได้ดี และไม้สามารถดูดซับความชื้นโดยเฉพาะเวลาที่อากาศอุ่นและชื้น ทั้งนี้ พาเลท EUR มาตรฐานสามารถดูดซับน้ำได้ถึง 20 ลิตร

 

การเช็คความพร้อมของตู้คอนเทนเนอร์ก่อนโหลดสินค้า เช่น ไม่มีรูรั่ว ประตูชำรุด หรือ หากมีการล้างทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ ให้เช็คความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นด้วยเครื่องวัดความชื้นว่าไม่เกิน 15% และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งพาเลทไม้ ไม่ควรมีความชื้นสัมพัทธ์เกิน 20% รวมทั้งการเช็คช่องระบายอากาศ ทำหน้าที่ปล่อยอากาศเข้า-ออกอย่างช้าๆ ซึ่งในสถานการณ์ปกติจะช่วยลดความร้อนและความชื้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้ความชื้นเปลี่ยนเป็นฝนในตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะการเดินทางโดยเรือข้ามทวีป

 

การใช้สารดูดความชื้น (Container Desiccant) เช่น การใช้ซิลิก้าเจล ถ่าน ดินดูดความชื้น Molecular Sieve และสารดูดความชื้นจาก แคลเซียมคลอไรด์


กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดความชื้นของสารดูดชื้นแต่ละชนิด

**Desiccant MegaDry คือสารดูดชื้นจากแคลเซียมคลอไรด์


แคลเซียมคลอไรด์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่นิยม ในการใช้ดูดซับความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากให้การป้องกันความชื้นที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากที่สุดดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page